2013; Frederiksoord - Stichting van Weldadigheid van de Koloniën

Jaar:

2013

Project:

Toeganswegen en Erfverhardingen Koloniewoningen Frederiksoord

Omschrijving

De Maatschappij van Weldadigheid bezit bijna vijftig koloniehuisjes die tussen 1818 en 1824 gebouwd werden. Twintig ervan staan op de monumentenlijst. Enkele van deze‘boerderijtjes’ worden uiterlijk in oorspronkelijke staat hersteld. Net als in de bouwjaren krijgen de woningen geen aanbouwen. Intern worden de woningen volledig gestript en opnieuw ingedeeld om te voldoen aan de wooneisen van deze tijd.
De koloniehuisjes zijn geschikt voor bewoning door één of twee personen. Er is zoveel belangstelling voor dat de Maatschappij van Weldadigheid werkt met een wachtlijst voor potentiële huurders.

Aan de Molenweg te Fredriksoord zijn een aantal nieuwe koloniewoningen gebouwd. De toegangsweg moest een authentieke uitstaling hebben. In opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid heeft Doornbos Bestratingen een toplaag van Graustabiel aangelegd. Ook kozen enkele bewoners voor een erfverharding van Graustabiel.

Copyright © 2023 Graustabiel Halfverharding. Alle rechten voorbehouden.