Graustabiel verwerken

Graustabiel Aanbrengen

Graustabiel® wordt met een laagdikte van 0,05-0,12 m aangebracht op een geprofileerde onderlaag en vervolgens verdicht.

Naast het franco werk leveren van Graustabiel® bieden wij u graag aan om het product te verwerken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontwikkeld materieel. Graustabiel® is 100% herbruikbaar en voldoet aan het besluit bodemkwaliteit. De verhardingen vergen weinig onderhoud. Eventuele schades kunnen worden gerepareerd door middel van frezen en herprofilering onder toevoeging van een gedeelte nieuw product.

 

Copyright © 2023 Graustabiel Halfverharding. Alle rechten voorbehouden.