"Stof tot Stuiven" Programma Afgerond

De Deventerse taakgroep "Stof tot Stuiven" heeft zijn taak volbracht. In 2007 wilden zij stofoverlast van de puinwegen beperken en/of laten verdwijnen. Dit gaat in de toekomst lukken. Zij hebben bedrijven aangeschreven en bezocht. Twee bedrijven hebben proefvakken aangelegd.

stof-stuiven

In de evaluatie met de gemeente waren de bewoners erg enthousiast over de proefvakken die aangelegd zijn aan de Butersdijk en Zandbelterweg. Het materiaal van JP Infra advies , het zogenoemde Graustabiel, scoorde het hoogst bij de bewoners en bij de gemeente. Dit materiaal stuift het minst , vertoont geen kuilen en ribbels en zorgt voor behoud van het landelijke karakter.

Vanaf 2010 wordt Graustabiel door de gemeent gebruikt in het meerjarenonderhoud van de puinwegen, vooral de gedeelten die grenzen aan de bebouwing. Ter afronding gaat de taakgroep nog in gesprek met verschillende loonwerkbedrijven. Aan hen het verzoek op de wegen die nog niet gerenoveerd zijn de snelheid te matigen of waar mogelijk een andere route te nemen.

Copyright © 2022 Graustabiel Halfverharding. Alle rechten voorbehouden.