Paarse Poort als blikvanger met Graustabiel toepassing

Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze hebben daarvoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorwaarde is wel dat andere partners daarin ook substantieel investeren. Een van die projecten, genaamd de Paarse Poort, is de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer willen daarin samen 3 miljoen euro investeren (provincie 1,5 miljoen, gemeente 0,3 miljoen en Staatsbosbeheer 1,2 miljoen euro).

image005

Paarse Poort als blikvanger

De entree is een belangrijk onderdeel van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, die mede tot stand is gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel. Hierin wordt de ambitie beschreven om het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer een impuls te geven. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin – naast Staatsbosbeheer -, de Publiekssterrenwacht Hellendoorn, de lokale afdelingen van het IVN en het CNME, en het Nationaal Park een plaats krijgen.Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken en meer uitstraling krijgen. Om de entree aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Rondom het plein wordt ook de kenmerkende heide aangeplant, zodat de heide al vanaf de nieuwe Rijksweg in aanleg het beeld bepaalt. Al met al moet de Paarse Poort een blikvanger en trekpleister van formaat worden, met regionale uitstraling.

OntwerpIn opdracht van de Gemeente Helledoorn heeft de Sallandse Wegenbouw de infrastructuur en de inrichting gerealiseerd rond het nieuwe Buitencentrum.
Volgens het ontwerp van Eelerwoude zijn er paden, verblijfsgebieden, fietsenstallingen en een bushalte met een halfverharding van Graustabiel gerealiseerd.
Totaal is er door JP Infra-Advies in onderaanneming van de Sallandse Wegenbouw +/- 2000 m2 Graustabiel aangelegd.

 

IMG 0563

Copyright © 2023 Graustabiel Halfverharding. Alle rechten voorbehouden.